Organisatiedynamiek

In iedere organisatie is een bovenstroom en een onderstroom. In de bovenstroom zijn veranderingen makkelijk door te voeren. Nieuwe methodiek, betere middelen, een andere organisatiestructuur, ze zijn snel in te voeren.
In de onderstroom spelen cultuurkenmerken een rol en op individueel niveau, waarden, overtuigingen en emoties, opgedaan uit tal van verborgen gehouden ervaringen.

Als u werkelijk wilt veranderen, met blijvend effect dan verdient de onderstroom uw aandacht.

Pars Fortunae ondersteunt u met de het zichtbaar en voelbaar maken van de dynamiek en het kiezen van een effectieve verbeteraanpak.

Leer de dynamiek kennen en beïnvloeden en vraag direct informatie aan!

[contact-form-7 id=”571″ title=”Contact”]

Praktijkvoorbeeld van organisatiedynamiek