Organisatiedynamiek

Verloopt de samenwerking niet optimaal? Hebben veranderingen te weinig effect? Zijn er belemmerende patronen en weet u niet welke dat zijn? Wat is de invloed van deze patronen?
Vragen waarbij een organisatieopstelling u kan helpen. 

Organisatie-opstelling:  tableau vivant, vergelijkbaar met familie-opstellingen, om de dynamiek in een organisatie te voelen en te leren begrijpen. Het is voelbaar maken van de onderstroom, mogelijk te beïnvloeden. Organisaties kunnen uit meerdere lagen bestaan en de bron van een probleem bevindt zich vaak op een andere laag dan die waarin het zich laat zien. Het geeft de manager bovendien een beter begrip van de dynamiek in zijn organisatie of onderneming en maakt dat de organisatie weer gaat stromen.

Pars Fortunae begeleidt u bij het doorbreken van patronen en zorgt dat de energiestroming verbetert.

Hoe werkt een organisatieopstelling?

  1. Intakegesprek met de manager. De vraagstelling wordt verhelderd.
  2. Kiezen en plannen van een datum en tijd in de ochtend, middag of avond.
  3. Representanten worden opgesteld in een tableau vivant volgens inzicht van de manager.
  4. De begeleider ondersteunt het zichtbaar worden van patronen en dynamiek en wijst, zo mogelijk, een oplossingsrichting aan. Een opstelling duurt maximaal drie uur.
  5. Nazorg, d.m.v. een nabespreking met de groep representanten en individueel met de manager.

Interessant? Neem contact op met Ferdy Masselink 0629315222