Het werk van Pars Fortunae

Dienend Leiderschap

Pars Fortunae vindt de kern, helpt bij het vormen van dienend leiderschap door een motiverend toekomstbeeld en bij het maken van een plan dat je ook werkelijk uitvoert.

De algemeen directeur van een aantal scholen voor middelbaar beroepsonderwijs wilde dienend leiderschap tonen door meer eenheid en onderlinge afstemming te brengen tussen de directeuren van iedere afzonderlijke vestiging. Hij besloot samen met Pars Fortunae zijn dienend leiderschap te ontwikkelen voor de gehele organisatie. Hij bereikte ermee dat iedere directeur zichzelf in een gezamenlijke visie kon herkennen en zelf dienend leiderschap ontwikkelden door deze te vertalen naar acties op de eigen vestiging. De algemeen directeur was nog wel het meest verrast over de inzichten die de directeuren over elkaar hadden gekregen. Door hun persoonlijke verhalen ontdekten ze eigenschappen en ideeën die ze ondanks hun jarenlange samenwerking nog niet van elkaar kenden. Hun dienend leiderschap bracht meer eenheid in de aanpak en het delen van zienswijzen en ervaring bracht meer afstemming.

Meer voorbeelden van dienend leiderschap:

 • ROC Eindhoven, sector Educatie
 • ROC Aventus, sector HTR
 • Stichting Carmel College Oldenzaal
 • Voortgezet Onderwijs Best en Oirschot

Wilt u meer informatie over dienend leiderschap, stuur een mail aan info@pars-fortunae.nl of bel 074 8500829

Jezelf presenteren

Pars Fortunae geeft bij het presenteren  van jezelf die ondersteuning in de vorm van training, advies en persoonlijke coaching. Je leert de verhalenverteller in jezelf te ontwikkelen en de didactische principes van de boeiende docent kennen. Voortaan krijg je lovende woorden bij alle vormen van jezelf presenteren.

De voorlichters in een organisatie voor publiek domein vonden hun eigen presentaties saai . Ze voelden zich in een keurslijf gedrukt van een standaardprogramma met meer dan 50 power point sheet en hadden moeite met jezelf presenteren. Pars Fortunae ging in gesprek met het hoofd voorlichting en zette een maatwerkcursus jezelf presenteren op. De voorlichters leerden geen nieuwe werkvormen (die kunnen ze zelf bedenken), maar wel een verband te leggen tussen publiek, doel en werkvorm. De creativiteit die daarbij nodig is, werd aangeleerd met praktische, originele voorbeeldwerkvormen. Ook nieuw inzicht in didactiek en groepsdynamica maakte “voorlichters 2.0” van hen. Hun presentaties worden niet alleen hoger gewaardeerd, zelf staan ze nu ook zekerder en met meer plezier voor de groep.

Meer voorbeelden van jezelf presenteren:

 • Kamer van Koophandel Oost Nederland
 • Kamer van Koophandel Midden Nederland
 • Ondernemersnetwerk Maassluis e.o.
 • Diverse workshops (zie ook: www.DeOplossingencarrousel.nl )

Wilt u meer informatie over Jezelf Presenteren, stuur een mail aan info@pars-fortunae.nl of bel 074 8500829
Training volgen voor Jezelf Presenteren.
Ondersteuning nodig voor jezelf presenteren.

Zelfreflectie

Pars Fortunae lost je probleem op met zelfreflectie én gebruikt verbeeldingskracht om nieuwe mogelijkheden uit te werken. Probleemoplossing wordt bewegen in een opwaartse spiraal.

Een manager van een zorginstelling vindt het lastig om haar plek in te nemen tussen Raad van Bestuur en teamleiders die leiding van haar ontvangen. De coaching op zelfreflectie van Pars Fortunae was niet gericht op management-skills. Die had ze genoeg. Ze vertelde haar persoonlijke verhaal en ontdekte zo haar eigen overtuigingen die haar belemmerden de stappen te zetten en de beslissingen te nemen die nodig waren. “De wereld is niet zoals die is, maar zoals ik ‘m zie..” was haar eigen constatering. Lastige problemen van vroeger zijn nu interessante obstakels die haar duidelijk maakten wat ze werkelijk wil. De zelfreflectie en die nieuwe doelgerichtheid maakt nu van haar een inspirerende manager.

Meer voorbeelden van zelfreflectie:

 •  ROC Aventus, sector HTR
 •  ROC Zaanstreek Waterland, Zaandam
 •  Drenthe College
 •  Medisch Spectrum Twente

Wilt u meer informatie over zelfreflectie, stuur een mail aan info@pars-fortunae.nl of bel 074 8500829
Coaching bij zelfreflectie.
Cursus zelfreflectie.

Werken als team

Pars Fortunae brengt bij werken als team belangen op een hoger plan, vindt argumenten in een diepere laag, werkt aan gezamenlijke uitgangspunten en bundelt krachten met behoud van ieders idee en identiteit.

Twee scholen voor beroepsonderwijs moesten worden samengevoegd en de projectgroep moest werken als team. De toekomstige directeur vroeg Pars Fortunae als projectleider op te treden. Het bleek echter dat hij daar zelf mans genoeg voor was. Pars Fortunae richtte zich op de manier waarop de toekomstige collega’s werken als team  en in het overleg met elkaar omgingen en haalde verborgen agendapunten naar boven. Bijzonder was dat niemand over zijn of haar angst durfde te praten en de onzekerheid over de toekomstige positie ter sprake te brengen. Confronterende werkvormen en spiegelvragen over gedrag zorgden ervoor dat deze pijnpunten toch op een veilige manier naar boven kwamen en het toekomstige werken als team minder in de weg stonden.

Meer voorbeelden van werken als team:
• Stichting VCO Oost Nederland
• AOC Helicon Vestiging ’s Hertogenbosch
• J.C. Pleysierschool, Zefier, Den Haag

Ondersteuning bij werken als team

Wilt u meer informatie over werken als team, stuur een mail aan info@pars-fortunae.nl of bel 074 8500829

Ambassadeurs van Pars Fortunae

De volgende personen hebben directe ervaring met Pars Fortunae en zijn graag bereid daarover met u van gedachten te wisselen.

 • Renate Brinks, Bedrijfskundig Manager Medisch Spectrum Twente
 • Jenne Wierstra, voorzitter CvB Stichting VCO Enschede
 • Joop Dahlmans, coördinator afdeling Voorlichting Kamer van Koophandel Oost Nederland
 • Rita Baan, senior consultant Vervangingsfonds /  Participatiefonds
 • Han Colvoirt, voorzitter Algemene Directie Stichting Poolster Scholen Lochem
 • Ton Broeren, voorzitter Algemene Directie VOBO-scholen
 • Hans Rutgers, teamleider (a.i.) ROC van Twente, Unit Educatie
 • Leo Kaniok, directeur/eigenaar uitgeverij ZintenZ en Zinnigeverhalen.nl
 • Erna Jans, zelfstandig (loopbaan)coach en trainer familie- en organisatieopstellingen
 • Henri Hammink, voorzitter algemene directie Scholengroep Twickel/Grundel Hengelo
 • Claudine Hogenboom, eigenaar Plek voor Verhalen (voormalig onderwijsadviseur Summa College Eindhoven)
 • Frits van der Wiel, directeur onderwijs ROC Ter Aa, Helmond
 • Leon Pelders, Pelders Maintenance Management
 • Yvonne Floor, gecertificeerd mediator en eigenaar Mediation Groep Twente
 • Erik Wolterink, FE Wolterink Consultancy
 • Gerrit Arendshorst, bedrijfsadviseur Kamer van Koophandel Oost Nederland
 • Monica Bosman, dichteres en eigenaar van MB Communicatie
 • Mieke Bouma, scenarioschrijfster en docent drama, eigenaar Innessence
 • Reinalda Kerseboom, speltherapeut en auteur verhalenboeken, eigenaar SpeelWijzer

Zij hebben Pars Fortunae aanbevolen bij anderen, waarvoor hartelijke dank!