Parsfortunae
RECENSIES

RECENSIES

Arnold Klieverik, Onderwijsmanager ROC van Twente

“Voor mijn ontwikkeling als leidinggevende heeft de coaching van Ferdy mij goed geholpen. In een prettige en ontspannen sfeer weet hij de juiste reflectieve vragen te stellen en leerde mij nieuwe handelingsstrategieën.”

(Arnold is inmiddels directeur van het CTStorkCollege)

Camiel Pas, directeur/eigenaar PMC BV en organisatieadviseur

“Samen met Ferdy heb ik een training voor directeuren PO gegeven. In dat proces heb ik ervaren dat hij over een schat aan waardevolle kennis en inzichten beschikt en deze ook op een aantrekkelijke, flexibele manier inzet. Zijn zorgvuldigheid tijdens onze voorbereiding en samenwerking kan ik erg waarderen.”

Robert Everink, directeur-bestuurder SKOLO

Ferdy is een prettige persoon, makkelijk in de omgang én kundig. Hij heeft het talent om de juiste prikkelende vragen te stellen, vaak vanuit een systemisch perspectief. Hierdoor heeft hij mij geholpen om meer inzicht te krijgen in situaties, patronen en mijn eigen aandeel.

Hans Rutgers, conrector VAVO Enschede (ROC van Twente)

“In diverse organisaties en functies heb ik met Ferdy samen gewerkt. Hij was facilitator/begeleider voor een studiedag, begeleider/adviseur bij een verandertraject en personal coach voor leidinggevenden. In al die rollen brengt hij een frisse blik, is critical friend, en combineert dat met nieuwe inzichten op gebied van onderwijs en organisatie. Hij is flexibel in de vormgeving van het traject dat je wenst. En: de verhouding prijs/kwaliteit is daarbij ook nog eens dik in orde.”

Joyce B. , leerkracht basisonderwijs

“Ik ben trots op het resultaat en op mijzelf vooral, als ik zie waar ik nu sta, vergeleken met waar ik stond toen Ferdy onze school voor het eerst binnenkwam. Ferdy gaf me de ruimte om na te denken en te voelen wat ik belangrijk vond en nodig had. Zijn deur stond altijd veilig open en hij gaf me zelfvertrouwen; de belangrijkste bouwsteen om verder te groeien en op te bloeien.

Renske K. , clusterdirecteur basisonderwijs

(Renske is nog bezig haar gedachten te formuleren)

John Hoeberigts , directeur/bestuurder IJsselgroep

“Ferdy is een gedreven adviseur (zelfs in de rol van interim) en coach/trainer, die zich inleeft en verdiept in het vraagstuk. Met zijn sterk ontwikkelde systemische blik maakt hij zaken zichtbaar en daarmee ook bespreekbaar in een team.
Dat leidt altijd tot hernieuwde inzichten en oplossingen.”